Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວບໄຊ ຂອງ ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວບໄຊ ຂອງ ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ web page ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ຂອງ ສຊສ PDF Print E-mail
Written by ນ. ນຸ້ຍ ສີວິໄລວົງ   
Friday, 13 November 2015 14:17

ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ web page ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ຂອງ ສຊສ ໃນວັນທີ 12-13 ພະຈິກ 2015. ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສຊສ. ເປັນກຽດໃນການເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ວິລະສັກ ຈູນດາລາ ຮອງຫົວໜ້າ ສຊສ. ນອນນີ້ຍັງມີຄູຝືກຈຳນວນ 1 ທ່ານ ຈາກ ໂຄງການສະໜັບສະໝູນ ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜູ້ຝືກສອນ ທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິ່ງໄປພ້ອມໆກັນ. ຊຶ່ງໄດ້ມີພະນັກງານ ວິຊາການ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 15 ທ່ານ.

Last Updated on Tuesday, 03 January 2017 15:23
Read more...
 
ຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການນຳໃຊ້ ຕົວແບບຈຳລອງ ອຸທົກກະສາດ PDF Print E-mail
Written by ນ. ນຸ້ຍ ສີວິໄລວົງ   
Tuesday, 29 September 2015 11:10

ຈັດຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານການນຳໃຊ້ ຕົວແບບຈຳລອງ ອຸທົກກະສາດ ໃນວັນທີ 21-25 ກັນຍາ 2015. ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ພະແນກ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ. ເປັນກຽດໃນການເປັນປະທານກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ວິລະສັກ ຈູນດາລາ ຮອງຫົວໜ້າ ສຊສ. ພ້ອມທັງຄູຝືກຈຳນວນ 4 ທ່ານ ຈາກ ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຜູ້ຝືກສອນ ທາງດ້ານທິດສະດີ. ຊຶ່ງໄດ້ມີພະນັກງານວິຊາການ ຈາກສູນກາງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 13 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກ 6 ແຂວງພາກໃຕ້ ເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 15 ທ່ານ.

Last Updated on Tuesday, 29 September 2015 11:13
Read more...
 
ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳ PDF Print E-mail
Written by ນ. ນຸ້ຍ ສີວິໄລວົງ   
Friday, 04 September 2015 10:23

ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ: ການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ້ຳ ໃນວັນ ທີ 31 ສິງຫາ-03 ກັນຍາ 2015. ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ແຜນງານສະໜັບສະໝູນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ. ເປັນກຽດໃນການ ເປັນປະທານກ່າວເປີດກອງປະຊຸມ ຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ວິລະສັກ ຈູນດາລາ ຮອງຫວໜ້າ ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮອງຄະນະບໍດີ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ຂອນແກ່ນ ປະເທດ ໄທ.​

Last Updated on Tuesday, 03 January 2017 15:21
Read more...
 
ກອງປະຊຸມ ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ ຄຳສັ່ງແນະນຳ ແລະ ບົດແນະນຳ ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດ PDF Print E-mail
Written by ນ. ນຸ້ຍ ສີວິໄລວົງ   
Wednesday, 29 July 2015 10:06

 

ກອງປະຊຸມ ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ ຄຳສັ່ງແນະນຳ ຂອງຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ເພື່ອສະຫຼອງສອງວັນປະຫວັດສາດ ແລະ ບົດແນະນຳຂອງຄະນະຊີ້ນຳລະດັບຊາດ ກ່ຽວກັບ ການແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍ ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2015, ໃນເວລາ 8:30 ໂມງ, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກຊສ. ຈຸດປະສົງເພື່ອຟັງການ ເຜີຍແຜ່ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວ ແລະ ຮັບຟັງທິດຊີ້ນຳຂອງຄະນະ ສະຖາບັນ ໃນການສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສ້າງຕັ້ງປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 40 ປີ.

Last Updated on Wednesday, 04 January 2017 15:25
Read more...
 
ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເວບໄຊ PDF Print E-mail
Written by ນ. ນຸ້ຍ ສີວິໄລວົງ   
Thursday, 23 July 2015 11:19

ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເວບໄຊ ໃນວັນທີ 08-09 ກໍລະກົດ 2015. ທີ່ ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ກຊສ. ເປັນກຽດໃນການເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ວິລະສັກ ຈູນດາລາ ຮອງຫົວໜ້າ ສຊສ.

Last Updated on Tuesday, 03 January 2017 15:26
Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2

Latest News

Popular