Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ພິທີມອບ-ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນ ຮັບຮອງມາດຕະຖານຂອງຫ້ອງທົດລອງສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ
ພິທີມອບ-ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນ ຮັບຮອງມາດຕະຖານຂອງຫ້ອງທົດລອງສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ PDF Print E-mail
Tuesday, 15 March 2016 10:02

ພິທີມອບ-ຮັບ ໃບຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານສາກົນ ISO/IEC 17025 ຂອງ ຫ້ອງທົດລອງ ສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກຊສ. ໃນຄັ້ງວັນທີ 10 ມີນາ 2016 ເວລາ 08:30 ໂມງ ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.


Last Updated on Tuesday, 03 January 2017 15:16