Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເວບໄຊ
ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເວບໄຊ PDF Print E-mail
Thursday, 23 July 2015 11:19

ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເວບໄຊ ໃນວັນທີ 08-09 ກໍລະກົດ 2015. ທີ່ ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ, ກຊສ. ເປັນກຽດໃນການເປັນປະທານ ແລະ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ວິລະສັກ ຈູນດາລາ ຮອງຫົວໜ້າ ສຊສ.

 

ນອກນີ້ຍັງມີຄູຝືກຈຳນວນ 2 ທ່ານ ຈາກ ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ ຂອງ ກຊສ ເປັນຜູ້ຝືກສອນທາງດ້ານທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິ່ງໄປພ້ອມໆກັນ. ຊຶ່ງໄດ້ມີພະນັກງານ ວິຊາການ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 14 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງ ຂອງການຈັດຝືກອົບຮົມ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິຊາການ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກແບບ ເວບໄຊ ເພື່ອປະຊາສຳພັນ ວຽກງານ ແລະ ເພື່ອເປັນການຍົກພາລະບົດບາດ ຂອງ ສະຖາບັນ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ສັງຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ຮັບຊາບຜ່ານທາງເວບໄຊ.

Last Updated on Tuesday, 03 January 2017 15:26